Una gran marca és important a l’hora de triar un vestit, però ho és encara
més que aquest s’ajusti i s’adapti perfectament a qui ho ha de portar.